Misyon ve Vizyon

 MİSYON

İlahiyat alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek; ortaöğretim kurumları ile din hizmetlerini yürüten teşkilatlarda görev alabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek; çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususlarında öncülük etmek; dinin birlikte yaşama ve toplumsal barışa katkısını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

 

VİZYON

İslam Dinini, temel kaynaklarından hareketle bilimsel bir yaklaşımla anlayıp yorumlayabilen, yaptıkları bilimsel çalışmalar ve etkinlikler ile toplumun ve insanlığın dini konularda sorunlarına çözüm üreten, ülkemizde ve dünyada alanlarında saygın din bilginleri yetiştiren; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, dini konularda nitelikli mezunlar veren bir fakülte olmaktır.

 

Taşlı çiftlik Yerleşkesi Gop Kampüsü. Tokat/Merkez Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.