Dekanın Mesajı

  • DEKANIN MESAJI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2012 yılında açılmış ve aynı yıl 123 öğrenciyle öğretime başlamıştır. Fakültemiz Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Öğrenim süresi zorunlu hazırlık sınıfı dâhil beş yıl olup, hali hazırda öğrenci mevcudu 1810’u bulmaktadır.

Fakültemiz kısa zamanda Türkiye‘nin önde gelen İlahiyat Fakülteleri arasında yerini almıştır. Bugün itibariyle Fakültemizde 1 profesör, 10 Doçent, 16 Dr. Öğr. Üyesi (4’ ü yabancı uyruklu), 6 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi ve bunun yanı sıra 6 tane araştırma görevlisi 35. madde ile görevlendirilmiş olup toplam 56 Öğretim Elemanı ve 11 idari personel görev yapmaktadır.

İlahiyat Fakültesi kuruluşundan bugüne İlahiyat konularında araştırmalar yapmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretmeyi, ürettiklerini topluma aktarmayı ve paylaşmayı, örgün ve yaygın din eğitimi ve öğretimi ile dini-moral hizmetlerde görev alacak İlahiyatçılar, din eğitimcileri ve yetkin din görevlileri yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Ülkemizin hemen her bölgesinden öğrencinin tercih ettiği fakültemizde hedefimiz öğrencilerimizi sadece dini ilimler alanında değil sosyal kültürel yönden birikimli çevre ve toplum değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, iyimser, gelişmeye açık bireyler olarak yetiştirmektir.

Eğitim- öğretim alanında sahip olduğu nezih fiziki ve sosyal imkânlar, mezunlarımızın istihdam edildiği çalışma alanlarının çeşitliliği fakültemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Ayrıca mezuniyet sonrası lisansüstü eğitimlerine devam etmek isteyenler için Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Taşlı çiftlik Yerleşkesi Gop Kampüsü. Tokat/Merkez Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.